Какво представляват скрингиловите изследвания?

Какво представляват скрингиловите изследвания?

Общоизвестно е, че главното условие да се предпазим от болестите е правилната профилактика, в рамките на която важен и основен инструмент са т.нар. скрингилови изследвания.

Скрингиловите изследвания се провеждат сред хора, които към момента не показват симптоми на определена болест, но се провеждат за да може в ранене етап да се открие евентуалната болест, да може успешно да бъде излекувана, което от своя страна означава – намяване на заболеваемостта, предотвратяване на последиците и ограничаване на нивото на смъртността. Такива изследвания се провеждат или върху цялото население, на пример при деца от определена възрастова група, или сред хора, които са представителите на високо рискова група, на пример жените, които са застрашение от рак на шийката на матката. Разбира се скрингиловото изследване позволява да се постави първоначална диагноза, окончателнате диагноза и изготвянето на стратегия за лечение обаче изискват редица допълнителни и по-подробни изследвания. Затова винаги трябва да имаме предвид възможността резултатът от скрингиловото изследване да бъде грешен, а като резултат да бъда разпозната болест у реално здрав човек или още по-лошо – да даде лъжливо чувство за сигурност, показвайки отрицателен резултат при човек, който страда от дадената болест.

Скрингиловите изследвания се провеждат при различни болести, главно при раковите заболявания, при високо рискови групи, като примерно жени в определена възраст заради рака на гърдата (мамография) или рака на шийката на матката (цитология), при мъжете заради рака на простатата (ректално туширане и скрингилово изследване на кръвта за определяне на нивото на антигени). Често се прави колоноскопия заради рака на дебелото черво. На задължително скрингилово изследване са подлагани новородените заради хипотиреоидизъм и фенилкетонурия. Що се отнася до цялото население, скрингилови изследвания се правят примерно върху деца в училищна възраст, изследвайки зрението и слуха им, за сколиоза или за други болести.